Prekių pristatymas ir atsiėmimas

1.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
1.1.1. Atsiėmimas pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje.
1.1.2. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu.
1.1.3. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą terminalą.
1.2. Tais atvejais, kai Sutartyje yra numatytas daiktų gabenimas, t.y. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerį arba pristatymą į Pirkėjo pasirinktą terminalą, ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima prekes. Jeigu prekės yra perduodamos vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, atsitiktinė prekių žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami Pirkėjo nurodytam vežėjui. Atsiimant prekes Pardavėjo parduotuvėje prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo atsiima prekes Pardavėjo parduotuvėje.
1.3. Prekių pristatymo terminai:
1.3.1. Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytą adresą, prekės Pirkėjui pristatomos per 3-4 darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais pinigais ar banko kortele, prekės Pirkėjui pristatomos per 3-4 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo momento.
1.3.2. Pasirinkus Užsakymą atsiimti parduotuvėje, prekės atrenkamos per 1-2 dienas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Jeigu numatoma, kad prekių atrinkimas užtruks daugiau nei 14 dienų, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją.
1.3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šiame Taisyklių 1.3 punkte numatytus prekių pristatymo ir atsiėmimo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne anksčiau nei 3 (trys) dienos iki nustatyto prekių pristatymo ar atsiėmimo termino pabaigos dienos.
1.4. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
1.5. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
1.6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku Užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė Užsakymo numerį.
1.7. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
1.8. Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos parduotuvėje, atsiimamos parduotuvės darbo laiku, kuris yra nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Kontaktai“. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku. Prekės iš parduotuvės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo elektroninio laiško gavimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Užsakymą anuliuoja ir nutraukia Sutartį bei per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.9. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
1.10. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti pagrįstus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
1.11. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės prekių krepšelyje ir galiojantis Užsakymo pateikimo momentu.
1.12. Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
1.13. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti.
1.14. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
1.15. Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir savo nuožiūra nurodo vieną ar kelis iš galimų situacijos sprendimo būdų:
1.15.1. Pardavėjas vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį Užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.
1.15.2. Pardavėjas pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą.
1.15.3. Pardavėjas pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei grąžinti Pirkėjui už trūkstamą prekę sumokėtų pinigų sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) dienos į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.
1.17. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 1.15.2 ar 1.15.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį Užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.